San Antonio, Texas USA(58 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại San Antonio, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Sang nhượng lại nhà hàng

Thời gian đăng: 10/16/2018 07:55 AM
Nhà hàng ở San Antonio, rộng 3000 sf, đầy đủ dụng cụ cho nhà hàng, rent nnn $3684, có retrap 1500 galons under ground. Giá $140K. Chỉ nhượng cho người có tâm huyết.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng