Thorndale, Texas USA(3 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Thorndale, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần bán trại gà trứng

Thời gian đăng: 06/19/2019 04:36 AM
Cần bán trại gà trứng gần khu vực Austin, good income mỗi tuần, thuận tiện cho gia đình đầu tư, giá bán $790K (thương lượng), cách Dallas / Houston là 2 tiếng rưởi, Austin là 1 tiếng.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác