Wylie, Texas USA(15 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Wylie, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần sang tiệm nail ở Wylie

Thời gian đăng: 08/26/2019 10:19 PM
Cần sang tiệm nail ở Wylie, khu Mỹ trắng, 12 ghế, 6 bàn, income $7000-9000/w, bán 115K. Thật lòng sẽ có giấy tờ chứng minh. Cần thợ full or part-time. Xin liên lạc:
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa