Dung Nguyen
@Nguyenthanhdung
1 Post

Tìm 2 chị em Hồng Cẩm , Lan Anh

Thời gian đăng: 05/29/2019 11:21 PM
Tôi tên là Nguyễn Thành Dũng , muốn tìm 2 chị em Hồng Cẩm và Lan Anh , ngày xưa cùng làm việc ở Ban Cải Tạo Nông Nghiệp TP.HCM . Xin liên lạc : nguyenthanhdung50t@yahoo.com . Cảm ơn .
Thông tin thêm
Muốn tìm
  • ◯ Tìm bạn là nữ