Dan Nguyen
@nguyen0735
2 Post

Thue Phong Tacoma

Thời gian đăng: 05/28/2022 07:47 PM
Share Phòng
Nhà Khu Tacoma dư phòng cho thuê,…gần đường 72nd St và E McKinley Ave . Bao điện, nước và internet. Có lối đi riêng, Khu yên tĩnh.Xin lien lac (253)970-7407.
Thông tin thêm
  • ◯ Có cữa riêng
  • ◯ Bao nước
  • ◯ Bao điện