Valentina NGUYEN
@Valgovani
4 Post

Can nguoi giu tre

Thời gian đăng: 12/28/2022 11:04 PM
Can 1 co giu be gai 2 tuoi, 1800-2000/t. K lam viec nha. Ll 608 960 3726
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:1800
Mức lương đến:2000
Lương tính theo:1 Tuần
Giới tính tuyển:Nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác