Valentina NGUYEN
@Valgovani
4 Post

Can nguoi giu tre

Thời gian đăng: 12/28/2022 11:00 PM
Tieu bang Wisconsion Cần người trông trẻ 1 tuoi sach se. Bao ăn ở, nghỉ ngày Chúa Nhật, L/L: Nicky 6089603727
Thông tin thêm
Phân loại:Cần việc
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:1800
Mức lương đến:2200
Lương tính theo:2 Tuần
Giới tính tuyển:Nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác