Tuan Nguyen
@Margarita
1 Post

Can tho nail gap o Gilbert

Thời gian đăng: 12/05/2019 01:09 AM
Tiem Nail o Gilbert can tho nails full time hoac part time. Luong bao tuy theo kha nang. Xin lien lac 480 545 5477. Cam on.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:900
Mức lương đến:1200
Lương tính theo:1 Tuần
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột