Cơ sở thương mại Phoenix, Arizona

Cần mua, cần bán, cần thuê, cho thuê cơ sở thương mại
See result
Danh sách tin
Cần bán nhiều tiệm nail ở Phoenix, AZ

Cần bán nhiều tiệm nail ở Phoenix, AZ

Có nhiều tiệm nails cần bán, nằm trong các khu shopping Mall lớn ởngay giữa thành phố Phoenix, AZ đông Mỹ trắng 500sqft++. Income cao, ổn định, đảm bảo hồi vốn nhanh....
12/13/2018 05:16 AMRead more