Bakersfield, California USA(10 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Bakersfield, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Hung Nguyen
@Thub1969
2 Post

Can tho nu bot biet lam bot dip , tcn , waxing lien lac David 406 371 6988

Thời gian đăng: 02/09/2020 10:10 AM
Xuyen bang can tho nu biet lam bot dip p/w, tcn, waxing, khu my trang gia cao, co cho o rieng cho tho. Bl $1200/tuan co the hon tuy theo tay nghe lam viec co teach nhiem.
Lien lac : David 406 371 6988 cell
Tiem 406 657 1414
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột