Huntington Beach, California USA(99 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Huntington Beach, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần thợ bột làm tay chân nước, bao lương

Thời gian đăng: 10/28/2019 11:50 PM
Tiệm Vùng Huntington Beach (Mỹ trắng) cần Thợ Bột làm luôn Tay Chân Nước làm Full-time. Có bao lương.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột