Los Angeles, California USA(48 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Los Angeles, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Tiệm Nail vùng L. Angeles cần sáng

Thời gian đăng: 12/12/2019 01:35 AM
Tiệm Nail vùng L. Angeles lớn, khu tốt, đông khách (Mỹ đen, Mễ...), income rất tốt. Mùa vắng khách, tối thiểu $60,000/tháng. Giá $300,000 Có thể làm PARTNER.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa