Los Angeles, California USA(52 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Los Angeles, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Huong Truong quoc
@Tqhuong
1 Post

Tìm bạn cũ qua My từ 1991 Nguyen Tham sinh 1974

Thời gian đăng: 01/14/2020 06:08 PM
Tôi tìm bạn tên Nguyen Tham (Tham Nguyen Khoi Nguyen) sinh 1974. Qua virgina nam 1991, anh làm về mộc. sau này có gia đình chuyen qua cali. Vợ làm nail. Xin gui thong tin toi tqhuong@gmail.com. Vo cùng cám ơn
Thông tin thêm
Muốn tìm
  • ◯ Tìm bạn là nam