Andy Gibb
@andygibb
1 Post

HE THONG AM THANH MAU HOAT DONG THEO AM THANH TV CUA BAN

Thời gian đăng: 10/07/2019 07:26 PM
CÁC BẠN THÂN MÊN
MÙA NGHĨ LÊ + GIÁNG SINH ĐÃ GÂN KÊ
ĐÂY LÀ LÚC CÁC BAN CÂN 01 HE THONG AM THANH NHAC MAU HÂP DÂN ĐÊ MƠI BAN BE NGUOI THAN VE TU HOP VUI CHOI TRONG GIA DINH CUA BAN. CHAC CHAN BAN SE HANH DIEN VE HE THONG AM THANH ĐAY MAU SAC NHAP NHAY THEO TUNG AM ĐIEU CUA BAI NHAC MA BAN YEU THICH.
CHÚNG TOI CO 02 GIAI PHAP CHO BAN

1. GIAI PHAP TOT HON CHO BAN
a. 02 Hop Den kich thuoc (D 48.9", H 2.4", W 5.2" in inches) kich hoat boi am thanh phat ra tu TV cua ban voi mach dien tu đa thiêt kê bên trong hôp
b. TV cua ban se đuoc thiet ke he thong LED chiêu sang tu phia sau TV thay đoi mau tu remote
c. He thong LED Am Thanh Mau se đieu khien bang AC tu Remote
d. Thoi Gian hoan tat he thong tư 4 đen 6 gio. Gia chi phi la $450 - $45 (10% OFF)

2. GIAI PHAP TOT NHAT CHO BAN
a. 02 Hop Den kich thuoc (D 48.9", H 2.4", W 5.2" in inches) kich hoat boi am thanh phat ra tu TV cua ban voi mach dien tu đa thiêt kê bên trong hôp
b. TV cua ban se đuoc thiet ke he thong LED chiêu sang tu phia sau TV thay đoi mau tu remote
c. He thong LED Am Thanh Mau se đieu khien bang AC tu Remote
d. 01 Man Hinh LED Am Thanh Tan So hoat dong theo am sac cua bai nhac voi kich thuoc 13x26cm
e. 02 Dan Thuy Tinh Tong Hop (ảcrylic) hoat dong theo am sac bai hat cho LEFT va RIGHT
f. Thoi Gian hoan tat tu 6 đen 10 gio. Gia chi phi la $750 - $75 (10% OFF)

YEU CAU KY THUAT TU PHIA CUA BAN LA
a. TV cua ban phai duoc treo len tuong hoan chinh
b. Duong giay am thanh tu TV phai co san. AC o cam dien phai co san
c. Bat cu cau hoi thac mac xin Ban cu thoai mai tham khao mien phi

MONG DUOC PHUC VU DE CAC BAN CO DUOC 01 HE AM THANH HINH ANH ANH SANG TUYET VOI CHO MUA LE NAM NAY 2019. CHUC CAC BAN CUOI TUAN VUI CHOI THOAI MAI VOI BAN BE + NGUOI THAN
CHUA TROI SE PHU HO CHO GIA DINH CAC BAN
KINH MEN
TU TOAN THE NHOM CUA NHUNG NGUOI YEU AM NHAC VA ANH SANG CUA TIEU BANG COLORADO
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:10% VIETNAMESE COMMUNITY
Các dịch vụ
  • ◯ Dịch vụ khác