Thoa Pham
@ThoaPham2345
1 Post

Lease the farm for raising chicken, sheep, or cow

Thời gian đăng: 03/03/2023 01:26 PM
Hiện nay, em có mảnh dất muốn cho thuê để chăn nuôi gia súc như bò, gà và cừu. Anh chi nào có quan tâm xin liên hệ Emily Pham qua số điện thoai 720 731 4112.

Xin Cám Ơn.
Thông tin thêm
  • ◯ Đất farm