thieu huynh
@2695mesa
1 Post

can tho bot va tay chan nuoc

Thời gian đăng: 11/13/2022 12:29 AM
can tho nail biet lam bot va tay chan nuoc bao luong $6000/thang . tho tay chan nuoc bao luong $4000/thang ( lam 6 ngay/ tuan . lam tren chia 6/4 ) lam viec tai MESA SPA NAILS dia chi 2695 Patterson road , suite 8 .Grandjunction . Colorado 81506 . (khu my trang gia cao . tips rat nhieu khoang 1500- 2000/thang tien tips ) . xin vao website mesaspaandnails.com xem ro rang . xin lien lac danny or kelly 970 310 9211 or 970 314 7243. thank you
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Commission
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Tháng
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột