Công việc khác East Haven, Connecticut

Những việc làm khác không có trong danh mục nói trên
Phân loại
Loại công việc
Mức lương từ
Mức lương đến
Lương tính theo
Giới tính tuyển
See result
Danh sách tin
Cần người giữ trẻ

Cần người giữ trẻ

Cần tìm người trẻ trẻ khoảng 2,5 tuổi. Bao ăn ở ,..giữ từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối.Không cần làm việc nhà.Không cần tắm rửa em bé ,không cần rửa bình sữa,không cần rửa chén ,chỉ cần trông coi và cho ăn vài lần trong ngày.Lương tháng 1400 .Xin ...
12/25/2021 12:16 PMRead more