Orlando, Florida USA(28 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Orlando, Florida USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
WILL LEE
@LTCHICKENFARM
17 Post

TRAI GA CAN NGUOI GIUP VIEC

Thời gian đăng: 01/09/2024 09:09 AM
TRAI GA L&T O SOUTH CAROLINA CAN NGUOI GIUP VIEC, KHONG PHAN BIET TUOI TAC NEU CO CHU NAO DA RETIRED CAN KIEM THEM THU NHAP CUNG DUOC. CONG VIEC NHE NHANG DE LAM, CO CHO O MIEN PHI CHO NGUOI O XA,CHO O SACH SE THOAI MAI,LUONG TU 1500-2500/THANG. VUI LONG LIEN LAC PHAT DAT O SO 803-206-8356.CAM ON!
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:1500
Mức lương đến:2500
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác