Atlanta, Georgia USA(189 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Atlanta, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần thợ nữ biết làm bột + tcn

Thời gian đăng: 08/15/2019 05:54 AM
Tiệm trong khu Sprouts Market cần thợ nam,nữ biết làm bột & TCN. Khách nửa trắng, nửa đen. Income từ $5k-6k/tháng, tip hậu.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột