Dacula, Georgia USA(6 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dacula, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Tiệm ở Dacula cần nhiều thợ

Thời gian đăng: 04/05/2019 12:42 AM
Tiệm ở Dacula cần nhiều thợ biết làm bột, tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ. Bao lương.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột