Guest Post
@guests
3409 Post

Cần thợ nail biết làm đủ thứ

Thời gian đăng: 11/27/2018 08:02 AM
Cần thợ nail biết làm đủ thứ, nam nữ đều OK, full time hoặc part time. Tiệm ở Kennesaw, Acworth GA. Khu Mỹ trắng, tip cao, income từ $3,500-$5,000/tháng vô cùng hấp dẫn.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết làm đủ thứ