Lawrenceville, Georgia USA(94 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Lawrenceville, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần thợ bột hoặc tay chân nước ở Lawrenceville

Thời gian đăng: 01/23/2019 10:40 AM
Cần thợ bột hoặc tay chân nước ở Lawrenceville. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Lương cao, Bao lương hoặc ăn chia tùy ý.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột