Snellville, Georgia USA(6 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Snellville, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần gấp thợ bột và tay chân nước

Thời gian đăng: 10/30/2018 09:01 PM
Cần gấp thợ bột và tay chân nước, khu khách Mỹ trắng, lịch sự. Sẵn sàng bao lương nếu cần.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột