Guest Post
@guests
3409 Post

Cần thợ tay chân nước, thợ bột, biết làm wax

Thời gian đăng: 07/26/2018 06:17 AM
Cần thợ tay chân nước, thợ bột, biết làm wax. Tiệm ở Downtown Chicago gần trạm xe lửa. Xin liên lạc or text 708-691-8794.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột