Duc Nguyen
@DWNGUYEN
1 Post

Cần người giữ trẻ

Thời gian đăng: 02/19/2022 07:56 PM
Cần tìm cô giữ bé trai 1.5 tuổi tại nhà. Lương có thể thương lượng. Gia đình sống rất dễ gần, thân thiện. Ko cần nấu ăn, chỉ trông và lo cho em bé.
Xin gọi số phone 3014553243 cho Đức. Cám ơn.
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:
  • ◯ Giữ trẻ