Việc làm New Baltimore, Michigan

Cần việc hoặc cần tuyển nhân viên đăng hoặc được đăng tại danh mục này
Danh sách tin
TUYỂN THỢ NAILS KHU MỸ TRĂNG

TUYỂN THỢ NAILS KHU MỸ TRĂNG

Classy NailsNew Baltimore, MI 48047Cần thợ tuyển thợ nails nam/nữ co kinh nghiệm. Tiem ở khu Mỹ trắng. Chủ nhật đóng cửa. Tiệm mở cửa 6 ngày. Nơi lam việc vui vẻ thoai mái công bằng không dành dực. Cần thợ thật sự muốn làm lau dài. Xin liên lạc huy ...
12/03/2019 12:32 AMRead more