Long T
@Longtt
1 Post

Cần thợ nails gấp!!

Thời gian đăng: 12/30/2018 12:10 PM
Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước Shellac.
Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước Shellac.
Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước Shellac.
Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước Shellac.
Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước Shellac.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:1 Tuần
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột