Việc làm Liberty, Missouri

Cần việc hoặc cần tuyển nhân viên đăng hoặc được đăng tại danh mục này
Danh sách tin
Cần người phụ việc sửa chữa

Cần người phụ việc sửa chữa

Cần tìm người phụ việc sửa chữa, có thể làm part time hoặc full time. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong việc sửa chữa nhà cửa hoặc xây dựng. Người chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn thêm. Lương tính theo giờ từ $10+. Mọi người có nhu cầu ...
12/09/2021 10:34 PMRead more