Hung Nguyen
@Thub1969
2 Post

Can tho nu bot khu my trang gia cao bl $1200/tuan

Thời gian đăng: 02/19/2020 10:18 AM
Xuyen bang can tho nu bot biet lam bot dip sns p/w, tcn, waxing, khu my trang gia cao, co cho o rieng bl $1200/tuan. Co the hon tuy theo tay nghe.
Lien lac David 406 371 6988 cell
Tiem 406 656 1414
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:1200
Mức lương đến:1500
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột