Tom Sheridan
@tomsheridan2002
1 Post

Can tho everything or TCN, Dip, Gel Mani and Wax

Thời gian đăng: 10/07/2022 12:09 PM
Can tho everything or TCN, Dip, Gel Mani and Wax. Khach Trang, gia cao, Chu Ko lam, va rat rat ok voi tho. Co cho o. Rat mong duoc hop tac cung Co Bac, Quy Anh Chi. Please Call or Text 786-492-0658 or 854-213-1604 Steven
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:1500
Mức lương đến:2000
Lương tính theo:1 Tuần
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping