Sức khoẻ Nebraska

Các dịch vụ liên quan đến sức khoẻ con người như bác sĩ, răng, mắt
Phân loại
Offer
See result
Danh sách tin
Xarelto 20 mg Rivaroxaban Tablet

Xarelto 20 mg Rivaroxaban Tablet

Xarelto 20 mg Tablet (Rivaroxaban) được chỉ định cho việc điều trị và phòng ngừa Cục máu đông. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn sự hình thành các cục máu đông trong cơ thể.Thương hiệu - XareltoSáng tác - RivaroxabanSản xuất bởi - Bayer Pharmaceuticals Pvt. Ltd.Sức mạnh - 20 ...
04/17/2021 06:35 AMRead more