Hoang Kim
@Hoangkim1712
2 Post

Tìm cha mất liên lạc hơn 15 năm

Thời gian đăng: 08/19/2022 08:06 AM
Xin chào mọi ngưởi em hiện tại đang sống ở Việt Nam em muốn đăng bào để nhờ mọi người giúp đỡ và tìm kiém thông tin về người cha đã mất liên lạc hơn 15 năm,mẹ em không kể về ông cho em nghe nhưng em biết đuợc ông ấy tên Michel Carosdy và sống ở New Jersey ,Camden ông năm nay độ khoảng hơn 60 tuổi em biết được những tin này qua các ghi chú sau bức hình và thư (hiện tại chúng bị thất lạc ),lúc em còn nhỏ ông thường tới lui việt nam thăm và trợ cấp đến khoảng năm e 7-8 tuổi thì khoing còn liên lạc mặc dù em biêt có thể ông muốn tập chung cho gia đình của mình ở Mỹ hay ông không đủ khả năng tài chính để lo cho em nhưng em rất mong có thể biết thêm vể thông tim và cuộc sống của ông và mong có thể gặp lại ông
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân