Liem Nguyen
@Ngliem59
1 Post

Sang nha hang Viet Nam

Thời gian đăng: 08/13/2022 08:50 PM
Nha hang 100 cho ngoi mo cua tu nam Oct/1992 sau gan 30 lam viec muon ban de ve huu.
Ai muon ve vung nang am Albuquerque Bang New Mexico
xin lien lac: Nguyen Liem D/T 505-615-5438 hoac Email:
nguyenliem59@yahoo.com de biet them chi tiet

Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng