Kinh Nguyen
@anrenguyenkinh
1 Post

Cần thợ nails tại Ashtabula Ohio

Thời gian đăng: 01/14/2023 07:04 PM
Cần thợ nails tại Ashtabula Ohio. Làm Mani và pedi bao lương $5000 / tháng hơn ăn chia. Nếu làm tất cả mọi thứ, bao lương $7000 / tháng, hơn ăn chia.
Có chỗ ở cho thợ.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:4000
Mức lương đến:5000
Lương tính theo:2 Tuần
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột