Trông nom Ohio

Giữ trẻ, chăm sóc người già, người khuyết tật, người ốm
Phân loại
Offer
See result
Danh sách tin
Nhận giữ trẻ sơ sinh hoặc trẻ em nhỏ

Nhận giữ trẻ sơ sinh hoặc trẻ em nhỏ

Nhận giữ em bé mới sinh hoặc em em bé dưới 7 tuổi tại nhà. Có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em nhiều năm. Chỉ nhận từ một đến hai bé. Theo giờ hoặc nguyên ngày tuỳ vào nhu cầu của phụ huynh. Nếu có nhu cầu xin liên lạc (prefer ...
10/27/2019 07:18 PMRead more