Guest Post
@guest
78 Post

Tiệm ở khu mỹ trắng khách sang đang cần thợ nail, tóc gấp

Thời gian đăng: 07/15/2018 03:54 PM
Tiệm nail mới mở ở khu mỹ trắng, khách sang đang cần thợ nail, tóc, facial và thợ tay chân nước có bằng hoặc doi ngang, làm việc 6 ngày 1 tuần.
Chi tiết xin gọi Hương: 404-547-4233
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột