Bastrop, Texas USA(3 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Bastrop, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Bastrop
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần thợ tay chân nước, bột sns

Thời gian đăng: 06/20/2019 03:05 AM
Tiệm nail tại Bastrop 71, Austin cân thợ tay chân nước, bột SNS càng tốt, không lái xe được chủ chở đi.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột