Dallas, Texas USA(169 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dallas, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần người giữ trẻ

Thời gian đăng: 11/10/2018 08:24 PM
Cần người giữ trẻ, tuổi từ 55-65, làm từ 9am-8pm. Nhà ở Dallas gần Garland. Ưu tiên người biết nấu ăn.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác