Dallas, Texas USA(175 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dallas, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần sang tiệm nails khu Highland Park

Thời gian đăng: 08/08/2019 11:48 PM
Cần sang tiệm nails khu Highland Park, Dallas. Tiệm 21 ghế, 9 bàn, mới rebuilt 6 tháng, giá $350K, income $45K-$50K/m.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa