Dallas, Texas USA(169 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Dallas, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Nhà dư phòng cho share

Thời gian đăng: 02/19/2019 04:52 AM
Nhà dư 2 phòng cho share, $300/phòng, bao điện nước, nhà gần Tịnh Xá Ngọc Nhiên Garland, ưu tiên nam độc thân và du HS.
Thông tin thêm
  • ◯ Bao nước
  • ◯ Bao điện