Garland, Texas USA(193 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Garland, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Cần thợ bột và tay chân nước

Thời gian đăng: 02/05/2019 10:29 AM
Tiệm ở Garland, khu 3 màu cần thợ bột và thợ chân tay nước. Bao lương $800-$900 tùy theo kinh nghiệm.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột