Richmond, Texas USA(2 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Richmond, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Richmond
ĐỔI
HUY NGUYEN
@hnguyen1935
1 Post

Cần thợ Nails

Thời gian đăng: 05/04/2022 02:18 PM
Chúng tôi cần nhiều thợ nail bột và chân tay nước, nếu làm được eyelash, facial, và body massage thì càng tốt. Bao lương thợ bột hoặc thoả thuận. Cần training thêm , không thành vấn đề. Thợ bột income từ $700 đến 1,200/tuần. Nơi làm thoải mái, không tranh giành, xin gọi liền. Xin làm Chủ Nhật - Xin gọi Huy Nguyen 832-633-5295
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:1250
Lương tính theo:1 Tuần
Giới tính tuyển:Nữ
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột