Rowlett, Texas USA(18 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Rowlett, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Tiệm nails thành phố Rowlett cần người

Thời gian đăng: 02/25/2019 08:26 PM
Tiệm nails thành phố Rowlett cần thợ làm full-time, weekend. Khách sang, tip cao, walk-in dễ làm, chia turn công bằng, điều kiện làm việc thoải mái, bao lương $700-$900.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Tay chân nước