Temple, Texas USA(7 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Temple, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI

Cơ sở thương mại Temple, Texas

Cần mua, cần bán, cần thuê, cho thuê cơ sở thương mại
See result
Danh sách tin
Cần sang tiệm nails

Cần sang tiệm nails

Cần sang tiệm nails rộng 2400 sqft, 10 bàn, 17 ghế, 1 p.wax & facial, 1 p. office, good location, giá cao, tip cao, income năm 2018 là $540K, income hàng tuần từ $10K-15K, rent + NNN là $4050, bán giá $175K....
09/05/2019 05:21 AMRead more