Ly Truong
@Truongmyly
8 Post

Cần tìm cô giữ trẻ

Thời gian đăng: 10/18/2019 12:30 PM
Cần tìm cô giữ bé 2 tháng tuổi, lương 1200-1300usd/1tháng, bao ăn ở. Gia đình sống vui vẻ, hoà đồng.
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:
  • ◯ Giữ trẻ
  • ◯ Trông nom khác