Greenville, Georgia USA(1 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Greenville, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Vince Phan
@Reachfar1
10 Post

Làm ở nông trại nuoi gà

Thời gian đăng: 02/06/2024 02:32 PM
Trại nuôi gà thịt cần người làm full time ở thành phố hartwell, georgia, có chỗ ở, liên lạc Vu (7147682345
Cám ơn
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam
Vị trí cần tuyển
  • ◯ Ví trí khác