Chau Vu
@Kvomail
1 Post

Tim bếp chính cho tiệm pho o sterling Virginia

Thời gian đăng: 09/12/2023 10:56 AM
Tiệm pho o sterling Virginia can tim bếp chính . Di lam dung gio va can lam việc trong Nhung ngày le .
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Tháng
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Vị trí cần tuyển
  • ◯ Đầu bếp chính