Lilburn, Georgia USA(41 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Lilburn, Georgia USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Guest Post
@guests
3409 Post

Tiệm ở Lilburn cần thợ tóc

Thời gian đăng: 06/13/2019 11:33 AM
Cần thợ tóc làm fulltime hoặc parttime. Ưu tiên người có kinh nghiệm. Tiệm ở Lilburn.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tóc nữ
  • ◯ Tóc nam