HOANG TO
@hoangto
1 Post

Cần thợ tóc Nam hay Nữ

Thời gian đăng: 06/26/2023 05:04 PM
Barbershop vùng Springfield Virginia, cần thợ tóc nam có license, xin liên lạc Lan Tran , điện thoại 571-395-3567
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tóc nam