Le Gala Hair
@legala78
2 Post

Tiem Toc o Pho Tau Vung Boston, Ma. Can Tho toc va tho goi dau , va cho muon ghe cắt tóc. xin liên lạc Jimmy biết thêm chi tiết 6174232288. Thank you!

Thời gian đăng: 01/23/2022 04:18 PM
Can Tho toc va tho goi dau , cho muon ghe cắt tóc. o vung pho tau boston, Ma. xin lien lac Jimmy so phone 617 423 2289
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Color
  • ◯ Tóc nữ
  • ◯ Tóc nam